Een ogenblik geduld a.u.b.

Gebiedsprofielen

Het Gebiedsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of wijk. Een gemeente of wijk wordt vergeleken met het gemiddelde van de regio Noord-Holland Noord. Selecteer in onderstaand menu de gewenste doelgroep en het gewenste gebied.

Door op een vlak in het gebiedsprofiel te klikken, krijg je meer inzicht in de onderliggende cijfers per thema en onderwerp.

De cijfers zijn afkomstig uit de meest recente GGD Gezondheidsmonitors en andere bronnen, zoals het CBS, Vektis en RIVM. Onderaan de pagina vind je meer informatie over de wijze waarop de cijfers zijn berekend.

Kies een doelgroep

Kies een gemeente

Kies een wijk

Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met Noord-Holland Noord

Cijfers per thema

Klik op een onderdeel in het gebiedsprofiel om meer informatie te bekijken. Vanuit de tabel kun je verder klikken naar cijfers op het dashboard.

Demografie

Leeswijzer

Het gebiedsprofiel is opgedeeld in hoofdthema's (binnenste ring), subthema's (middelste ring) en bijbehorende onderwerpen (buitenste ring).

Bij de vergelijking van gemeente of wijk met de regio Noord-Holland Noord wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de regio. Hoe groter de Z-score hoe groter het verschil, dit wordt weergegeven met kleuren.

Interpretatie cijfers

Als de score van een onderwerp vergelijkbaar of (veel) beter is dan de regio Noord-Holland Noord (de gele en groene kleuren) wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. Neem bijvoorbeeld overgewicht: als het gemiddelde in Noord-Holland Noord 50% is en in een gemeente 48% dan wijkt dit niet veel af, maar het percentage overgewicht is nog steeds hoog. Het gebiedsprofiel is bedoeld als signaleringsinstrument en voor een eerste beeld. Maar verdieping en het gesprek over de cijfers zijn belangrijk voor duiding en beleidskeuzes.

Methode

De Z-scores op de onderwerpen in de buitenste ring zijn per subthema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elk onderwerp even zwaar meeweegt. De Z-scores op de subthema's zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score per hoofdthema. Deze scores per hoofdthema representeren de brede gezondheid van een gemeente of wijk ten opzichte van het gemiddelde in de regio Noord-Holland Noord. Aan de hand van de kleuren per (sub)thema kan worden afgelezen tussen welke waarden de Z-score valt.

Ontbrekende data

Soms missen er cijfers van een gemeente of wijk vanwege een te klein aantal respondenten of aanpassingen in de gemeente/wijkindelingen. Dit onderdeel is dan grijs gekleurd.

Uitleg kleuren

Kleur Interpretatie Z-score
Rood Slechter dan de regio NHN minder dan -2,0
Oranje Iets slechter dan de regio NHN tussen -2,0 en -1,0
Geel Vergelijkbaar met de regio NHN tussen -1,0 en 1,0
Groen Iets beter dan de regio NHN tussen 1,0 en 2,0
Donkergroen Beter dan de regio NHN meer dan 2,0