Een ogenblik geduld a.u.b.

Gemeenterapporten Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

door judith

Gemeenterapporten Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Vandaag staan alle gemeente- en subregiorapporten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 op de Gezondheidsatlas. Op 20 juni is het regiorapport gepubliceerd. In de gemeenterapporten staan de gemeentelijke, regionale en landelijke cijfers van deze Gezondheidsmonitor voor de doelgroep 18 jaar en ouder. Verder bevat het de cijfers van eerdere jaren en worden de cijfers uitgesplitst naar groepen inwoners (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en zo mogelijk naar wijk of deelgebied).

Klik hier om de rapporten te lezen en te downloaden.

 

Gemeenten zijn verplicht om de gezondheid van hun inwoners periodiek in kaart te brengen. GGD’en voeren die taak voor de gemeenten onder andere uit door middel van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor onder inwoners van 18 jaar en ouder. Dit is een vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefgewoonten van de inwoners en wordt samen met het RIVM, GGD GHOR Nederland en het CBS uitgevoerd. Bij rampen en crises is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. De coronapandemie die in maart 2020 begon is daar een voorbeeld van. In het najaar van 2022 is er daarom een extra meting uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Deze meting volgde twee jaar na de laatste monitor in het najaar van 2020 en vier maanden na afschaffing van de laatste coronamaatregel.

 

Vragen? Mail ons via epi@ggdhn.nl