Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor Kansrijke start 2022

door Hing Cheung Li

Monitor Kansrijke start 2022 gepubliceerd

In deze monitor wordt ingezoomd op de eerste fase van het leven van kinderen in Noord-Holland Noord. Met behulp van informatie uit externe bronnen en van GGD Hollands Noorden wordt een breed beeld in cijfers neergezet van de situatie in Noord-Holland Noord en de activiteiten die de GGD uitvoert in het kader van Kansrijke Start. Dit beeld kan onder andere gebruikt worden als achtergrondinformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen.

 

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen (-9 maanden tot 2 jaar) zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. In Nederland heeft ongeveer 16% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Daardoor krijgen zij later vaker fysieke en psychische problemen, diabetes, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen zij vaker in aanraking met jeugdhulp. Een goede start begint al vóór de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. Kinderen die in de eerste 1000 dagen van hun leven blootstaan aan risicofactoren zoals stress, slechte voeding, rook of mishandeling beginnen met een achterstand. Hierdoor kunnen zij zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed ontwikkelen.

Kansrijke Start is het landelijke actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in de eerste 1000 dagen van een kind en valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. In de regio Noord-Holland Noord ontvangen alle gemeenten de Impuls Kansrijke Start en maken deel uit van de regionale coalitie Kansrijke Start.

 

Vragen? Mail ons via epi@ggdhn.nl